Cyberverzekering

Algemeen nieuws, Verzekering nieuws Comments (0)

De kranten staan vol met berichten over cybercriminaliteit, de cyber-aanval WannaCry ligt nog vers in ons geheugen. Het aantal door WannaCry getroffen bedrijven in Nederland viel relatief gezien mee. Maar het aantal cyberaanvallen zal, ook in Nederland, alleen maar toenemen. Gelukkig maken up-to-date virusscanners en firewalls de meeste aanvallen onschadelijk. Maar wat zijn de gevolgen als een hacker er wél in slaagt toegang tot uw computer en/of netwerk te krijgen? En weet u dan wat u moet doen?

De gevolgen van een cyberincident of data-lek (als u bepaalde persoonsgegevens verliest) kunnen zijn:

  • Uw productie proces ligt stil;
  • Uw webshop is offline;
  • U en uw medewerkers kunnen geen gebruik meer maken van de computersystemen;
  • U wordt afgeperst als gevolg van een gijzeling van uw gegevens (persoonsgegevens van uw klanten);
  • Door berichten in de media staat uw reputatie op het spel.

De Cyberverzekering biedt bescherming voor de gevolgen van een cyberincident, zoals hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van data en cyber-aanvallen.

Wat valt onder de dekking van een Cyberverzekering?

Ten gevolge van een gedekt cyberincident, omvat de dekking:
– hulpverlening door een, 24/7 beschikbaar, gespecialiseerd responseteam;
– de eigen kosten van het bedrijf;
– de bedrijfsschade door omzet verlies door cyberaanvallen;
– de aansprakelijkheid van door derden geleden schade;

Hoe wordt de premie vastgesteld?

De premie is afhankelijk van de volgende factoren:
– het soort bedrijf;
– de verzekerde som;
– de omzet;
– eventueel gekozen dekkingsuitbreidingen.

Wat is het verzekerde bedrag?

Er is een ruime keuze in verzekerde bedragen en aanvullende dekkingen. Schade en kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag (premier risque).

Let op: er kunnen eigen risico’s, sublimieten en uitkeringstermijnen van toepassing zijn.

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

De belangrijkste uitsluitingen zijn:
– inbreuk op een octrooi of handelsgeheimen;
– nalatigheid/roekeloosheid, opzet en fraude;
– incidenten die zich vóór de ingangsdatum hebben voorgedaan;

Wat zijn de voordelen van de Cyberverzekering?

– 24/7 bereikbaarheid van een gespecialiseerd responseteam;
– direct opvang en assistentie bij schade;
– toonaangevende dekking;
– slimme mogelijkheden voor dekkingsuitbreidingen;
– persoonlijke begeleiding van Acceptanten Cyber.

Onze Cyberverzekering legt, naast de financiële compensatie, vooral de nadruk op de uitgebreide hulpverlening bij een gedekt cyberincident. Via de cyberalarmcentrale is een netwerk van specialisten, zoals IT deskundigen en advocaten, 24/7 voor u beschikbaar. * Enkele voorbeelden van gedekte schade en/of kosten (ten gevolge van een gedekt cyberincident) zijn:

Aanspraken van derden vanwege:

– Inbreuk op de privacy;
– Schending van geheimhoudingsplicht;
– Onvoldoende netwerkbeveiliging.

Kosten voor:

– Digitaal forensisch onderzoek;
– Noodzakelijke communicatie met klanten, toezichthouders, justitie,
creditmaatschappijen e.a.;
– Extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een callcenter;
– Kredietbewaking;
– Crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes;
– Reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data;
– Advies in systeembeveiliging;
– Bepaalde juridische hulp of ondersteuning.

Overig:

– Opgelegde toezichtmaatregelen, waaronder opgelegde boetes;
– Onbedoeld toegebrachte personenschade;
– Cyber afpersing (losgeld);
– Bedrijfsschade, omzetverlies door cyberaanvallen;
– Hulp bij hacking, dataverlies en andere incidenten.

Naast deze ondersteuning biedt een Cyberverzekering uiteraard vergoeding voor de financiële gevolgen tot het verzekerde bedrag van een cyberincident, zoals eigen kosten, omzetverlies, boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en aansprakelijkheid voor claims van derden.

Wilt u een offerte ontvangen stuur dan het ingevulde aanvraagformulier in, deze vindt u hier. Dit is een PDF bestand die u digitaal kunt invullen, opslaan en mag verzenden naar info@sfin-myburgh.nl t.a.v. Liesbeth Peelen. Wenst u advies of een nadere toelichting neem dan contact met ons op.

» Algemeen nieuws, Verzekering nieuws » Cyberverzekering
On 16 april 2018
By

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

« »